ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว
รักษาเบาหวาน มีกี่วิธี - Printable Version

+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: รักษาเบาหวาน มีกี่วิธี (/showthread.php?tid=66306)รักษาเบาหวาน มีกี่วิธี - diabetes - Thu, 24 Feb 22 16:47

อย่าพึ่งหมดหวัง รักษาเบาหวาน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

โรคเบาหวาน ไม่มีใครในโลกนี้อยากเป็น เพราะเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ ต่อให้ รักษาเบาหวาน ด้วยวิธีการรับประทานยา ฉีดอินซูลิน หรือปรับพฤติกรรมอย่างไรก็ไม่ช่วย แต่เป็นโรคที่ต้องประคับประคองให้สภาวะของร่างกายเป็นปกติ หลักการการรักษาก็คือต้องควบคุมระดับน้ำตาลภายในเลือดให้เป็นปกติมากที่สุด

[Image: world-diabetes-day-doctor-holding-patien...;amp;w=900]

สารบัญ
  • โรคเบาหวาน คืออะไร ทำไมต้องเบาหวาน
  • อาการของเบาหวาน
  • วิธีรักษาเบาหวาน


โรคเบาหวาน คืออะไร ทำไมต้องเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายขาดอินซูลินหรือดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดผิดปกติหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ร่างกายเกิดมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เมื่อภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย และอวัยวะต่างๆ ทำให้ต้อง รักษาเบาหวาน เมื่อเริ่มมีอาการโดยเร็วที่สุด

รักษาเบาหวานด้วยการรักประทานยาเบาหวานไม่น่ากลัวอย่างที่คิด https://www.gdyna.com/category/7/รักษาเบาหวาน

ประเภทของเบาหวาน

เบาหวานประเภทที่ 1

เป็นเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่เข้าไปทำลายเบต้าเซลล์ภายในตับอ่อน จึงเป็นสาเหตุของการที่ตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีสาเหตุที่บ่งบอกชัดเจนเกี่ยวกับการเกิดภาวะดังกล่าว

เบาหวานประเภทที่ 2

เป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองกับอินซูลินได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่าการดื้ออินซูลิน ส่งผลทำให้การดึงน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์นั้นลดลง ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง หากปล่อยไว้ไม่ยอม รักษาเบาหวาน ก็อาจทำให้ตับอ่อนทำงานหนัก จนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อีกต่อไป

เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

เบาหวานประเภทนี้เป็นเบาหวานที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ตั้งครรภ์โดยที่ไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อน โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของฮอร์โมนภายในร่างกาย เนื่องจากไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ทัน จึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

อาการของเบาหวาน

ถึงเบาหวานจะมีหลายชนิด หลายประเภท แต่จะมีอาการคล้ายกันหมด

ปัสสาวะบ่อย

เมื่อน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติร่วมกับไตที่ไม่สามารถกรองน้ำตาลส่วนเกินได้ จึงทำให้น้ำตาลถูกปล่อยออกมาพร้อมปัสสาวะ

กระหายน้ำ

เป็นผลจากการปัสสาวะบ่อย ทำให้ร่างกายขาดน้ำและกระหายน้ำบ่อยครั้ง

รู้สึกหิวบ่อย

เมื่อร่างกายขาดอินซูลิน จึงทำให้เซลล์รับพลังงานไม่เพียงพอ จึงไปดึงพลังงานส่วนอื่นมาใช้ทดแทน จึงทำให้หิวบ่อย

น้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ

เมื่อร่างกายขาดอินซูลิน เซลล์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานได้ และดึงเอาโปรตีนกับไขมันมาใช้ทดแทน

สายตาพร่ามัว เห็นภาพไม่ชัด

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาจทำให้เกิดการคั่งของน้ำตาลในเลนส์ตาจนจอตาเกิดอาการผิดปกติและเกิดการพร่ามัว บางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้นตาบอดได้

เหนื่อยง่าย

เมี่อไม่สามารถนำน้ำตาลไปเป็นพลังงานได้ จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้นรู้สึกอ่อนเพลีย

วิธี รักษาเบาหวาน

ปรับพฤติกรรมร่างกาย โดยการลดปริมาณน้ำตาลและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
รับประทานยา เพื่อปรับน้ำตาลในเลือดและกระตุ้นการทำงานของอินซูลิน
ฉีดยาอินซูลิน สำหรับเบาหวานประเภทที่ 1 ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมหรือการรับประทานยา

สรุป

ถึงแม้ว่าการ รักษาเบาหวาน จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถประคองให้อาการไม่ไปสู่ขั้นวิกฤตจนมีผลกระทบกับชีวิต อย่างดีที่สุดก็ทำให้หายได้มากถึง 80-90 % เลยทีเดียว โดยเริ่มแรกก็จะให้ปรับพฤติกรรมประคองอาการไปก่อน ถ้าหากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าต้องรักษาขั้นรับประทานยา จึงจะสามารถทานยาได้

อ้างอิงจาก : http://www.rajavithi.go.th/rj/wp-content/uploads/2017/02/00-Title-Cont-Diabetic1.pdf